Kvilla Hage

Kvilla Hage är en slåtteräng med särskilda värden som Naturskyddsföreningen i Torsås skött sedan 1980-talet. Eva och Eberhard Wagner var initiativtagare till detta projekt.

Hagen har en areal på 0,32 hektar.

Du hittar hit om du kör mot Gullabo i riktning från Torsås och i Ilingetorp svänger HÖGER vid en träskylt med text Kvilla Hage. Sedan håller du vänster och fortsätter följa träskyltarna. Sista biten får du gå. Du kan parkera vid stenmuren, direkt efter snickeri-/bilverkstad.

Se kartorna när nedan för att enklare hitta till denna underbara plats!

GPS: Slå in adress Kvilla 322.

Historiskt har ängars uppgift varit att producera vinterfoder. Numera sköts de kvarvarande ängarna för att bevara artrikedom och att hålla markerna öppna samt värna om bygdens historia och äldre brukningsmetoder. Ängen intar en särställning i svensk natur och naturvård. Den är vår tätaste naturtyp och den har varit dödsdömd i mer än hundra år!

Här finns många arter av växter, träd, buskar, insekter, småkryp och fåglar. Varje kvarvarande äng är därför en omistlig klenod som måste bevaras för framtiden. Lika viktigt som den biologiska mångfalden är ängens kulturhistoriska värde. En äng som inte sköts, tappar på sikt merparten av den hävdade ängens värde.

Hur sköter man då en slåtteräng?
Vårstädningen, fagningen består av att kvistar och grenar räfsas ihop tillsammans med fjolårslöv och annat dött växtmaterial (kallas ”förna”) till högar och bränns. Fältskiktsfloran gynnas också. Tidigt på våren är förnan ett frostskydd, när vegetationsperioden början behövs vårstädningen så att ljus och värme ska nå marken.

Höskörden, slåttern, är betydelsefull för ängens flora och fauna och den bör ske i slutet av juli, början av augusti. Nu för tiden använder man maskinell slåtter, slåtterbalk, och vid svåråtkomliga ställen lie. När höet har torkat och växterna fröat av sig, tar man bort höet. Därefter skall marken betas och i vår hage betar får, som en grannbonde äger.

Många slåtterängar runt omkring i landet sköts av lokal naturskyddsföreningar och stöttas av Länsstyrelserna samt ekonomiskt av Jordbruksverket.

Föreningen sköter Kvilla Hage efter hävd. Detta vill vi gärna göra i gemenskap med medlemmar och andra intresserade ca två gånger per år. Fagning i april och slåtter i juli/augusti. Hör av Dig till någon i styrelsen om du vill hjälpa till. Eftersom arbetet är väderberoende föreslår vi preliminära dagar i programmet.

Kvilla hage har många rapporterade fynd i Artportalen, här kan ni se vilka dessa är.