Styrelse

Styrelsen nås genom att skicka ett mail till torsas@naturskyddsforeningen.se
Eller per post: Torsås Naturskyddsförening, c/o Rasmussen, Fastlycke 104, 385 97 Söderåkra.

Styrelsen för 2024 består av:

Ledamöter
Åsa Rasmussen (ordförande), Sara Liljegren, Amie Ringberg, Annette Hultäng, Elina Wahlström

Suppleanter
Marcus Arnesson, Mikael Nilsson, Anna Grönblad, Lars Rasmussen, Poul Thygesen, Gustaf Nilsson

Revisorer
Ing-Marie Fridolfsson, Ronny Ramberg, Marie Larsson (revisorssuppleant)

Valberedning
Vakant, Vakant

Planerade styrelsemöten för 2024 hittar ni här.