Klimatet & vi – föreläsningsserie hösten 2019

Välkommen till en föreläsningsserie om klimatet och vi. Under hösten 2019 har ni chansen att lära er mer om pågående klimatförändring och hur den påverkar oss alla. Vad kan jag som individ göra för att minska mitt avtryck och hur kommer klimatet se ut i framtiden? Hur fungerar elbilar? Hur påverkas djur- & växter? Vad är hållbara finanser? Behöver jag anpassa mitt boende till ett förändrat klimat? Mer info finns på bibliotek.kalmar.se/web/arena/klimatet-och-vi.

Plats: Kalmar Stadsbibliotek

Föreläsningar hösten/vintern 2019-20

  • 7 nov, kl. 18.00: Per Ribbing, Uppsala universitet, Att köra elbil på vindkraft- är det att åka på en blåsning?
  • 21 nov, kl. 18.00: Länsförsäkringar, Hållbarhet + Makroekonomi = Sant?
  • 23 jan, kl. 18.00: Länsförsäkringar, Klimatsäkra villan.

Föreläsning

Naturskyddsföreningen i Torsås Inbjuder till Föredrag

Söndagen den 24 februari 2019 kl. 15.00
på ”Torsgatan11” i Torsås

Hej!

Ni inbjuds härmed till att lyssna på Claes Sjöstedt från Västervik, som talar och visar bilder om ”Tänkvärt om fåglarnas liv-även så vårt”. Ett föredrag om funderingar kring fågellivets dynamik och landskapets förändringar i Sverige. Claes har skrivit boken ”Vart tog du vägen. drottning Kerstis kråka”

Vi vill gärna att ni anmäler er senast den 22 febr. till Kerstin O tel. 0702 916 917

Varmt Välkomna

Årsmöte 2019

Vi kallar våra medlemmar till årsmöte den 24/2/2019 på Torsgatan 11, i Torsås. Tiden är kl 13:00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val.

Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Torsås,

avseende verksamhetsåret 2018.

 

Styrelsen har under året utgjorts av:

Ordförande:                            Ernie Lennartsson,

Kassör:                                    Kerstin Olsson,

Sekreterare:                            Erik Andersen,

Ledamot:                                 Mikael Nilsson,

Ledamot:                                 Ann-Mari Ohlsson,

Suppleant:                              Gunilla Palmqvist,

Suppleant:                              Börje Nilsson,

Suppleant:                              Liselott Sjöholm.

Föreningen hade vid årsslutet 146 medlemmar, vilket är en ökning med 14 medlemmar under 2018.

Under verksamhetsåret har föreningen avhållit 1 st. årsmöte den 28/2, som var mycket välbesökt. Tyvärr fick föreläsningen om en giftfri förskola utgå p.g.a. snöoväder.

Styrelsen har haft 7 st. protokollförda styrelsemöten (därutöver har löpande kontakt via telefon och mejl funnits), som har behandlat olika diverse angelägenheter. Bl.a. kan nämnas att föreningen har varit remissinstans i frågan om den eventuella ombyggnaden av ICA/Konsum kvarteret i Torsås.

Styrelsen har även haft kontakt med kommunen bl.a. ang. vår fina vandringsled och laddstolpar för el-bilar i Torsås.

Styrelsen har även utarbetat en lista (FIXAR-LISTAN), över lokala företag som allmänheten rekommenderas att använda för att kanske undvika att slänga trasiga saker. Dom kan kanske repareras i stället, och på detta sätt hjälpa till att ta hand om vår miljö och jord på ett positivt sätt. Detta är ett globalt projekt från Naturskyddsföreningen Centralt. Denna lista finns upplagd på vår hemsida https://torsas.naturskyddsforeningen.se och omfattar i dag 16 lokala företag.

Arbete med att renovera och fräsa upp vår lokal i Torsås har pågått löpande under året, och är i det närmsta avslutat då endast inredning återstår. Sedan har vi en mycket fin och praktisk möteslokal.

Föreningen har bedrivit verksamhet löpande under året med bl.a. 4 Naturvandringar i egen regi. Vandringen till Almöleden den 6 maj, fick dock ställas in då endast 4 personer mötte upp. I stället förlades vandringen till kustremsan söder Bergkvara. Bättre var det vid vandringen den 3 juni från Värnanäs-Ekenäs där hela 10 personer deltog och Ernie Lennartsson berättar om naturvårdaren Bengt Berg vid Bokenäs. Den 3:e vandringen den 1 juli gick utmed Fabbesjön och med 5 deltagare. 4:e vandringen var förlagt från Degerhyltan mot Karsjö med 6 deltagare.

Föreningen fick även en inbjudan från Torsås Hembygdsföreningar till en vandring utmed Gullabo järnväg den 12 maj. 3–4 medlemmar deltog och var mycket nöjde med agremanget.

4 medlemmar deltog vid ”Naturnatten” i Gråborg, efter en inbjudan från Ölands Naturskyddsförening.

Föreningen deltog även fritidshemmens dag.

Övrig verksamhet under året har varit städning på Örarevet den 7 april och den 20 oktober. Flera medlemmar slöt upp vid parkeringen vid badplatsen och tillsammans utfördes städning av Örarevet och skötsel av grillplatserna. Efter lyckat uppdrag avslutades traditionellt med fika i det gröna. Generellt får man ändå saga att besökare på Örarevet sköter sig fint.

Den 28 april samlades ett 10 tal medlemmar för fagning av lövängen ”Kvilla Hage”, i det fina vädret. Sedan var det dags för slåtter den 28 juli i lika fint väder, som genomfördes av 10 personer.

Den 17 juni genomfördes ”De vilda blommornas dag” i Kvilla Hage som ett samarrangemang med Emmaboda Naturskyddsförening. Detta var ett välbesökt tillfälle att stifta bekantskap med ett antal mindre vanliga blommor. Tomas Burén guidade denna dag och var mycket duktig.

I slutet av juni lyssnade vi på fladdermöss och såg på insekter under ledning av Pelle Magnusson och Lotten Magnusson Djurlin . Ett 20 tal deltog och spända upp insektslakan. Ett flertal olika fladdermöss iakttogs av deltagarna innan man kollade det uppspända insekts-lakanet på återvägen.

Styrelsen har under året deltagit i olika arrangemang, som bl.a. Upptaktsmöte i Eksjö, Studiedag på Skälby och Regionmöte i Rimforsa.

Ett försök med ”Jenny´s Matskola” (klimatmat & klimatprat) under ledning av Jenny Olsson i Torskolan den 6 oktober fick dock ställas in p.g.a. för få anmälda. Men vi återkommer till detta under 2019.

Föreningen var även inbjuden att deltaga vid Bokmässan hos Möra Bok den 29/11, där Rolf Larsson presenterade sin nya bok ”Skötsel Planet om det brutna kretsloppet och hur vi kan återuppta det. Naturskyddsföreningen presenterade även sin årsbok. Det var mycket uppskattad.

Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar för ett bra och givande 2018, med förhoppningen om ett ännu bättre 2019.

 

 

 

FIXA GREJEN

Fixarlistan för Torsås är nu live.

I menyerna ovan finns en länk till Fixarlistan utarbetad av Naturskyddsföreningen i Torsås.

Kolla gärna och använd informationen när så behövs. Det hjälper till att skapa en miljöbättre värld att leva i!

Företag som vill vara med på listan kan kontakta Naturskyddsföreningen Torsås!!

TACK.

 

Örarevet nystädat

I dag har vi höststädat Örarevet.  Vi, Naturskyddsföreningen i Torsås, samlade 10 personer för att  göra den årliga höststädning. Lite ”skit” plockades upp, men generellt får man ändå inse att alla besökare på revet sköter sig exemplarisk. Vi fick även tillfälle att njuta av den vackra naturen och utsikten från Örarevet.  Efter en väl genomfört städning och iordningställande av grillplatserna, avslutades med gemensamt fika.

             

Höststädning på Örarevet

Lördagen den 20 oktober träffas vi för den årliga höststädningen på Örarevet, Fulvik, Söderåkra.

Vi hoppas att alla naturintresserade, som gärna vill se ett rent och fint Örerev ställer upp.

Vi träffas på parkeringen i Fulvik kl. 10:00.  Glöm inte att ta med god fika.

Välkomna/

Styrelsen gm/ Erik Andersen

Svampdag

Årets svampdag, som arrangeras av Emmaboda Naturskyddsförening, kommer att avhållas Söndagen den 23 september.

Vi träffas vid ”Runes Mack” i Emmaboda kl. 10:00 för gemensam avfärd till svampskogen, tillsammans med svampexperten Olle Nordlander som även hjälpte oss vid förra årets svampdag.

Alla är välkomna, ta med svampkorg,  fika och ett gott humör.

/Styrelsen

gm. Erik Andersen