Slåtter i Kvilla Hage

Lördagen den 28 Juli samlades 12 tappra personer (9 vuxna & 3 ungdomar) i Kvilla Hage för den årliga slåttern.

Dom öppna ytorna hade redan slagits av Börje Nilsson med slåtterbalk, och nu var det dags att slå resten med lie. Detta gjordes av Börje, Uhrs och Ordförande Ernie, medan resterande räfsade allt ihop i högar som lastades på släpvagn. Vädret var fint och varmt med lite vind, så vatten gick åt till det tappre manskapet.

Efter några timmars jobb samlades alla till en gemensam fikastund med Kerstins hembakade Borgholmskringlor och Sockerkaka i den nyslagna ängen, innan man skildes åt.

INSPIRATIONSKVÄLL med grannkretsarna Naturskyddsföreningen i KALMAR LÄN

Naturskyddsföreningen i KALMAR LÄN

bjuder in till INSPIRATIONSKVÄLL med grannkretsarna

kalmar ~ nybro ~ öland ~ emmaboda ~ torsås

Välkommen till en kväll med styrelserna, aktiva medlemmar
och andra intresserade i angränsande kommuners kretsar. Syftet
med träffen är att ge inspiration och öppna upp för nya idéer och
samarbeten.

Fokus lägger vi på att under en trevlig kvällsfika
– dela med oss av lyckade evenemang och saker vi åstadkommit
– tillsammans reflektera kring den lokala föreningens roll och arbete, samt hur
vi ta vara på engagemanget som finns
– gå igenom vilket stöd ni kan få från det regionala kansliet

Fokus lägger vi på att under en trevlig kvällsfika
– dela med oss av lyckade evenemang och saker vi åstadkommit
– tillsammans reflektera kring den lokala föreningens roll och arbete, samt hur
vi ta vara på engagemanget som finns
– gå igenom vilket stöd ni kan få från det regionala kansliet

onsdagen den 7 mars 2018
kl.18.00-20.30 på Studiefrämjandet, Skälby gård, Kalmar
Vi bjuder på matig kvällsfika (vegetarisk) – var god anmäl eventuella allergier.

Anmäl er krets, och hur många ni blir till Hanna Karlsson på
kansli Sydost senast den 5 mars:
hanna.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

28.Februari i

Kulturmagasinet Hamngatan 2 Bergkvara kl 18:00

alla medlemmar är hjärtligt välkomna

Ingemar Palmquist är ordförande på årsmötet

Det blir föredrag om Giftfri förskola på årsmötet från Ann-Sofi Gustavsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN I TORSÅS 2017

Antal medlemmar under året var 132 personer

Styrelseledamöter: Ernie Lennartsson, Kerstin Olsson, Liselott Sjöholm, Ruth Schwager Schütter, Ann-Mari Ohlsson, Urs Schütter och Mikael Nilsson

Suppleanter: Gunilla Palmqvist, och Börje Nilsson

Antal styrelsemöten som är protokollförda: 10 st.

Den 5 mars började vi jubileumsåret med en föreläsning av Kerstin Fredlund på biblioteket. Vad händer med människors hälsa när mångfalden i jordbruket försvinner? Varför toppar Sverige glutenintolerans och typ-1-diabetes hos barn i världen, var rubriken för Kerstins föreläsning. Kerstin är medicine doktor i livsmedelskunskap.

Årsmötet hölls den 14 mars på biblioteket där Svante Heed visade mycket fina naturfoton. Mötet var välbesökt (26 deltagare). Jan-Erik Persson avtackades. Claes Gårdinger hade anlitats som mötesordförande.

Kvilla Hage har fått fagning den 22 april och sensommarslåtter den 17 augusti. Aktiva deltagare var Urs Schütter, Börje Nilsson och ytterligare 2 medlemmar. Vi har fått bidrag från SJV (Statens Jordbruksverk). Ann-Maris äng blev också skött vid ett tillfälle i juli.

En lördag i maj hade Lotten Diurlin Magnusson och Pelle Magnusson Natursnokarna vid Badudden i Bergkvara. Tyvärr kom inga deltagare.

Steneryds lövängar och Hästhallen i Torhamn besökte vi den 4 juni med guidning av hembygdsföreningen Mölleryd (9 deltagare).

De vilda blommornas dag, som över hela landet är söndagen före midsommar, leddes även i år av Thomas Burén. Vi besökte gammal betesmark i natursköna Lilla Hyltan, Strömsberg. Där fann vi bl.a. den sällsynta Fältgentiania. Många fotografier togs. Samarrangemang med Emmaboda naturskyddsförening. 25 deltagare.

1 juli spanade vi efter fladdermöss i Gunnarstorp under ledning av Pelle Magnusson och Lotten Diurlin Magnusson. Vi såg och hörde flera stycken, trots dåligt väder 4 deltagare.

10 september guidade Olle Nordlander från Kalmar oss i svampskogen i Gullabo, ett samarrangemang med Emmaboda naturskyddsförening. En mycket lyckad dag, då alla 35 deltagare fick svamp i korgarna med sig hem.

Vi har städat Örarevet den 25 mars och 21 september och under säsongen bytt sopsäckar samt sett till att det finns ved vid grillplatserna. Mest aktiva har Ruth, Urs och Börje varit, men även andra medlemmar har deltagit. Här behöver vi fler som kan hjälpa oss. Vi får en årlig ersättning från Torsås kommun för detta arbete.

Fågelskådning under ledning av Tony Svensson har skett vid 2 tillfällen på våren vid Skällenäs strandhagar i Bergkvara (10 deltagare) och den 26 augusti var det ringmärkning av fåglar vid Torhamns udde (6 deltagare)

Vi vandrade runt Nya Ödet vid Torsåsån, Wallermansgöl och de nyanlagda våtmarkerna den 12 september. Guidade gjorde miljöingenjör Pernilla Landin från Torsås kommun med stor inlevelse. 12 deltagare.

V 40 är vår årliga ”handla miljövänligt vecka”. Ruth, Urs, Kerstin och Ann-Mari visade och pratade om hudvårdsprodukter vid lilla torget utanför Möre bokhandel. Allmänheten var intresserad trots det regniga vädret.

Den 24 oktober for vi till Emmaboda där Riksteatern gav Vi som bor här med Martin Emtenäs och Stefan Sundström

Jubileumsutställning på biblioteket den 18 november
Vi firade 50 år med en utställning som togs fram av Ruth, Urs och Gunilla i styrelsen tillsammans med Bo Olsson; Göran Pettersson och Ingemar Palmqvist. Utställningen blev mycket uppskattad av besökarna och den visades 1 månad på biblioteket.
För musiken stod Evelina Seve och Mats Alexandersson och invigningstal hölls av Ann-Mari. Minst 50 besökare.

Vi gjorde fyra vandringar under den varma delen av året. Lyckåleden i Blekinge (5 deltagare), Listersjöarna norr om Kallinge också i Blekinge(14deltagare), Bredavik-Kristianopel och Stufvenäs-Värnanäs, där vi först åt frukost på värdshuset (7 deltagare)

Föreningen har varit representerade vid:

  • Vattendragsvandring 17 april av Ernie och Kerstin
  • SNF:s länsstämma den 23 april av Kerstin och Ruth
  • Höstbål på Dalskär av Kerstin
  • Seminarium den 8 september på Moskogen om algodling av Kerstin och

Inga-Britt Karlsson

  • Förberedande möte för miljövänliga veckan i Jönköping en lördag i september, Urs
  • Regional luftvårdsdag 22 november av Ruth
  • Exkursion och föreläsning om hyggesfritt skogsbruk 24 november av Ernie, Annmari och Börje

Följande har skickats in till Torsås kommun under året

  • Skrivelse om giftfri förskola och skola
  • Remissvar om ny detaljplan i Bergkvara hamn

Torsås 12 februari 2018

 

Ernie Lennartsson      Liselott Sjöholm          Kerstin Olsson
Vice ordförande         Sekreterare                 Kassör

Ruth Schwager Schütter   Ledamot

Urs Schütter  Ledamot

Ann-Mari Ohlsson  Ledamot

Mikael Nilsson Ledamot