Styrelsen 2019

Ordförande Ernie Lennartsson 070-210 97 89
Kassör Kerstin Olsson 070-291 69 17
Ledamot Mikael Nilsson 070-714 89 87
Suppleant Gunilla Palmqvist 070-930 64 92
Suppleant Börje Nilsson 070-647 46 53
Suppleant Liselott Sjöholm 070-537 05 06
Revisor Henry Amper 070-655 01 58
Revisor Ing-Marie Fridolfsson
Revisorssuppleant Ronny Ramberg
Valberedning Inga-Britt Karlsson 070-697 68 66
Valberedning Svante Heed 070-214 95 78

Ledamöter i Kretsens olika nätverk

Klimatnätverk Mikael Nilsson
Kvilla Hage Börje Nilsson
Vattennätverk Kerstin Olsson
Skogsnätverk Ernie Lennartsson
Natursnokarna Lotten Magnusson Diurlin, Pelle Magnusson
Hållbarhetsvecka Kerstin Olsson och Liselott Sjöholm
Kemikalienätverk Liselott Sjöholm
Floraväktare Margareta Folmer, 070-469 66 20
Katastrofhjälp för fåglar och vilt Pelle Magnusson, 070-555 19 19
Hemsida Johan Blomqvist