Styrelsen 2022

Det går bra att kontakta styrelsen genom att skicka ett mail till torsas@naturskyddsforeningen.se.

Ordförande vakant

Kassör Kerstin Olsson
070-291 69 17, kerstin.bergkvara@telia.com

Sekreterare Liselott Sjöholm
070-537 05 06, liselott.sjoholm@regionkalmar.se

Ledamot och talesperson Amie Ringberg
0739-53 57 56, amie.ringberg@hotmail.se

Ledamot och vice ordförande Elina Wahlström
072-189 21 83, lovisa12.wahlstrom@gmail.com

Ledamot Annette Hultäng
073-820 18 27, annette.q.hultang@hotmail.com

Ledamot Åsa Rasmussen
0739-43 47 35, rasmussen.asa@gmail.com

Suppleant Gunilla Palmgren

Suppleant Marcus Arnesson

Suppleant Mikael Nilsson

Suppleant Börje Nilsson

Suppleant Anna Grönblad

Suppleant Lars Rasmussen

Revisor Ing-Marie Fridolfsson

Revisorssuppleant Ronny Ramberg

Valberedning Inga-Britt Karlsson

Valberedning Gunilla Barrdahl

Valberedning Ingemar Wahlström