Styrelsen 2020

Ordförande Ernie Lennartsson 070-210 97 89
Kassör Kerstin Olsson 070-291 69 17
Ledamot Liselott Sjöholm 070-537 05 06
Ledamot Amie Ringberg 076-544 16 87
Ledamot Annette Hultäng 073-820 18 27
Ledamot Karin Persson 073-818 88 83
Suppleant Mikael Nilsson 070-714 89 87
Suppleant Gunilla Palmqvist 070-930 64 92
Suppleant Börje Nilsson 070-647 46 53
Suppleant Marcus Arnesson 073-087 97 05
Revisor Henry Amper 070-655 01 58
Revisor Ing-Marie Fridolfsson
Revisorssuppleant Ronny Ramberg
Valberedning Inga-Britt Karlsson 070-697 68 66
Valberedning Gunilla Barrdahl 070-815 07 18
Valberedning Ingemar Wahlström 070-992 93 30

Ledamöter i Kretsens olika nätverk

Klimatnätverk Mikael Nilsson
Kvilla Hage Börje Nilsson
Vattennätverk Kerstin Olsson
Skogsnätverk Ernie Lennartsson
Natursnokarna Lotten Magnusson Diurlin, Pelle Magnusson
Hållbarhetsvecka Kerstin Olsson och Liselott Sjöholm
Kemikalienätverk Liselott Sjöholm
Floraväktare Margareta Folmer, 070-469 66 20
Katastrofhjälp för fåglar och vilt Pelle Magnusson, 070-555 19 19
Hemsida Johan Blomqvist