Styrelse 2018

Ordförande:                           Ernie Lennartsson, 0702-109789.

Kassör:                                   Kerstin Olsson, 0702-916917.

Ledamot:                                Mikael Nilsson, 0707- 148987.

Ledamot:                                Ann-Mari Ohlsson, 0738- 310422.

Sekreterare                            Erik Andersen, 0708- 264279.

Suppleant:                              Gunilla Palmqvist, 0709- 306492.

Suppleant:                              Börje Nilsson, 0706- 474653.

Suppleant:                              Liselott Sjöholm, 0705- 370506.

Revisor:                                   Henry Amper, 0706- 550158.

Revisor:                                   Ing-Marie Fridolfsson.

Revisorssuppleant:                 Ronny Ramberg,

Valberedning:                         Inga-Britt Karlsson, 0706- 976866.

Valberedning:                         Svante Heed, 0702- 149578.

 

Postadress:                              Malmgatan 17, 385 40 Bergkvara.

.                                                 kerstin.bergkvara@telia.com

 

Nätverksansvariga 2018

Klimatnätverk:                       Mikael Nilsson
Kvilla Hage:                            Börje Nilsson
Vattennätverk:                       Ernie Lennartsson och Kerstin Olsson
Skogsnätverk:                        Ann-Mari Ohlsson
Natursnokarna:                     Lotten Magnusson Diurlin, Pelle Magnusson
Handla miljövänligt:             Kerstin Olsson och Ernie
Kemikalienätverk:                 Liselott Sjöholm
Floraväktare:                         Margareta Folmer 070-4696620
Skolnätverk:                           Ann-Mari Ohlsson, Ruth Schwager Schütter
Katastrofhjälp för
fåglar och vilt:                       Pelle Magnusson 070-5551919
It/ webb-ansvarig:                Erik Andersen, 0708 264 279,  bergkvara@telia.com