Styrelse 2018

Ordförande:                           Ernie Lennartsson, 0702 / 109 789.

Sekreterare:                           Erik Andersen, 0708 / 264 279.

Kassör:                                   Kerstin Olsson, 0702 / 916 917.

Ledamot:                                Mikael Nilsson, 0707 /  148 987.

Ledamot:                                Ann-Mari Ohlsson, 0738 / 310 422.

Suppleant:                              Gunilla Palmqvist, 0709 / 306 492.

Suppleant:                              Börje Nilsson, 0706 / 474 653.

Suppleant:                              Liselott Sjöholm, 0705 / 370 506.

Revisor:                                   Henry Amper, 0706 / 550 158.

Revisor:                                   Ing-Marie Fridolfsson.

Revisorssuppleant:                 Ronny Ramberg,

Valberedning:                         Inga-Britt Karlsson, 0706 / 976 866.

Valberedning:                         Svante Heed, 0702 / 149 578.

 

Postadress:                              Malmgatan 17, 385 40 Bergkvara.

.                                                 kerstin.bergkvara@telia.com

 

Nätverksansvariga 2018

Klimatnätverk:                       Mikael Nilsson
Kvilla Hage:                            Börje Nilsson
Vattennätverk:                       Ernie Lennartsson och Kerstin Olsson
Skogsnätverk:                        Ann-Mari Ohlsson
Natursnokarna:                     Lotten Magnusson Diurlin, Pelle Magnusson
Handla miljövänligt:             Kerstin Olsson och Ernie
Kemikalienätverk:                 Liselott Sjöholm
Floraväktare:                         Margareta Folmer 070-4696620
Skolnätverk:                           Ann-Mari Ohlsson, Ruth Schwager Schütter
Katastrofhjälp för
fåglar och vilt:                       Pelle Magnusson 070 / 555 1919
It/ webb-ansvarig:                Erik Andersen, 0708 / 264 279,  bergkvara@telia.com