Styrelse 2017

Ordf: Vakant

V.ordf: Ernie Lennartsson Tel 070-5771394 070-2109789

Kassör och ansvarig för POST: Kerstin Olsson 0702916917 Malmgatan 17  385 40 Bergkvara  e-post  kerstin.bergkvara@telia.com

Sekreterare: Liselotte Kolterjahn Sjöholm 0705370506

Ledamöter: Ruth Schwagwer-Schütter 0768379915, Urs Schütter 0703379948, Mikael Nilsson 0707148987, Ann-Mari Ohlsson 0738310422

Suppleanter: Gunilla Palmqvist 0709306492, Börje Nilsson 0706474653

Revisorer: Ing-Marie Fridolfsson, Henry Amper 0706550158

Revisorsuppleant: Ronny Ramberg

Valberedning: Inga-Britt Karlsson 0706976866, Svante Heed 0702149578

Utbildningsansvarig: Ann-Marie Olsson